Otwiera stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.plInstrukcja obsługiRedakcja Biuletynu
    ZMIEŃ NA: wysoki kontrast i czcionka Serwis internetowy - www.dolsk.pl      
 Wersja do wydruku

Rejestry i ewidencje

 

 

 

Informacja o sposobie udostępniania danych zawartych

w Rejestrze instytucji kultury

 

 

 

1.      Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

a)     otwarty dostęp do zawartości rejestru - przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dolsk tj. www.bip.dolsk.pl - zakładka "Rejestry i ewidencje".

b)     wydanie na wniosek zainteresowanego podmiotu odpisu pełnego lub skróconego z rejestru albo księgi rejestrowej.

2.      Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony treść aktualnych wpisów w rejestrze.

3.      Odpis jest przesyłany wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może zostać również przesłany w postaci dokumentu elektronicznego.

4.      Każdy zainteresowany ma także prawo przeglądać w godzinach pracy urzędu akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

Pobierz - Rejestr instytucji kultury:   PDF (13,7 kB)

 


 Do góryRejestr zmian
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Urząd Miasta i Gminy Dolsk 
Pl. Wyzwolenia 4, tel. 61 28-25-001 
e-mail: umig@dolsk.pl